Ceník

V případě dohodnuté smluvní odměny hradí naši klienti hodinovou sazbu advokáta, která v advokátní kanceláři činí 1.900,- Kč včetně DPH 21% za jednu hodinu poskytnutých služeb, přičemž relevantním časovým úsekem je každá započatá čtvrthodina.


V případě vymáhání pohledávek či zastupování v soudních řízeních se uplatňuje kombinace smluvní odměny a náhrady nákladů řízení přiznaných soudem podle advokátního tarifu.