Advokátní kancelář Mgr. Tereza Dolanská

Klientům nabízíme právní poradenství zejména v oblastech občanského práva (smlouvy a zastupování ve sporech), práva k nemovitostem (převody nemovitostí, sepisování nájemních smluv, služby pro společenství vlastníků jednotek), obchodního práva (sepisování obchodních smluv a zakládání a změny obchodních společností - korporací).

Vždy nabízíme individuální a srozumitelný přístup ke klientovi


        

Poskytujeme služby též v anglickém a francouzském jazyce.


Informace pro spotřebitele
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.