Ceník

V případě dohodnuté smluvní odměny hradí naši klienti hodinovou sazbu advokáta, která v advokátní kanceláři činí 2.200,- Kč včetně DPH 21% za jednu hodinu poskytnutých služeb.


V případě vymáhání pohledávek či zastupování v soudních řízeních se uplatňuje kombinace smluvní odměny a náhrady nákladů řízení přiznaných soudem podle advokátního tarifu.