Občanské právo

a právo nemovitostí, rodinné právo a pracovní právo

Zajišťujeme sepisování smluv, vymáhání pohledávek, zastupování klientů před soudy, převody nemovitostí, zřízení věcných břemen, zástavních práv, výměnků.

Poskytujeme komplexní poradenství bytovým družstvům a SVJ či spolkům, připravujeme stanovy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem.

Pomáháme též při sepisování závětí a zastupujeme ve sporech o dědictví, radíme v otázkách nájmu bytů, pracovních a rodinných věcech, otázkách společného jmění manželů či spoluvlastnictví.