Obchodní právo

Sepisujeme obchodní smlouvy, jako smlouvy o dílo, kupní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o obchodním zastoupení apod.

Zastupujeme ve sporech z obchodních vztahů. Věnujeme se nekalé soutěži, obchodnímu tajemství, a souvisejícím otázkám.

V oblasti práva obchodních korporací zajišťujeme zakládání společností, jejich změny, organizujeme valné hromady, provádíme zápisy do veřejného rejstříku.

Pomáháme v přizpůsobení korporátních dokumentů novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Zajišťujeme služby notáře, které jsou nutné pro podřízení se zákonu o obchodních korporacích, založení společnosti apod.

Sepisujeme smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárních orgánů, připravujeme valné hromady o schválení účetních závěrek a vypořádání hospodářského výsledku, zakládáme dokumenty do sbírky listin veřejného rejstříku.